آرامگاه همدم الملوك دختر اميركبير در اصفهان

همدم الملوک دختر امیر کبیراز زن دوم او عزت‌الدولهبود و به امر ناصرالدین شاهبه عقد مسعود  میرزا ظل‌السلطان پسر ناصرالدین شاه درآمد. فرزندان او سلطان حسین میرزا جلال‌الدولهو کوکب‌السلطنه و شوکت‌السلطنه و عزیزالسلطنه بودند. وی در جوانی به سال ۱۲۹۶ قمری درگذشت.

آرامگاه دختر امیرکبیر در آرامگاه خانواده ظل السطان در یک بقعۀ پرنقش و نگار در امامزاده احمد واقع شده است.

مکان این آرامگاه: درخیابان استانداری خیابان فرشادی بازار حسن آباد داخل امام زاده احمد واقع شده است

Baghparandegan
Photo 2017 04 30 12 09 06
Asarkhane9
Asar989
Asar2

مکان آرامگاه

FaLang translation system by Faboba