رزرواسیون و فروش

رزرواسیون و فروش
رزرواسیون و فروشآقای میثم رضایی
انعقاد قرارداد با شرکت ها و آژانس ها ، رزرواسیون انفرادی و گروهی ، چارتر اتاق از وظایف این بخش می باشد.
ایمیل:
تلفن تماس : 09121173254 – 09132285167